Bezpieczeństwo

 
Bezpieczeństwo - co mogą Państwo zrobić w tym zakresie
5 złotych zasad bezpiecznych opon

1. Należy zawsze zwracać uwagę na właściwą głębokość bieżnika wszystkich opon!
Obowiązujące w Europie przepisy wymagają minimalnej głębokosci bieżnika w samochodach osobowych i ciężarowych 1,6 mm. Niebezpieczeństwo aquaplaningu wyraźnie zwiększa się jednak już przy głębokości bieżnika mniejszej od 4 mm. Dlatego zalecamy ze względów bezpieczeństwa wymieniać opony najpóźniej przy głębokosci bieżnika 3 mm. W przypadku opon zimowych zalecana jest głębokość bieżnika co najmniej 4 mm, aby uzyskać wystarczające właściwości zimowe.

2. Należy kontrolować ciśnienie w oponie!
Zbyt niskie ciśnienie zmniejsza żywotność opon i zwiększa zużycie paliwa wskutek zwiększenia oporów toczenia. Ciśnienie powetrza niższe o 0,2 bara już prowadzi do zwiększonego zużycia paliwa o około jeden procent i i zmniejszonej o 10% sprawności opony, przy ciśnieniu mniejszym o 0,4 bara żywotność opon spada już o 25%. Nawet okresowo niższe ciśnienie powietrza podczas przebiegu może doprowadzić do poważnego uszkodzenia opon i poważnego zagrożenia wypadkiem. Zbyt niskie ciśnienie powietrza dla okreslonego obciążenia prowadzi ponadto często do nieregularnego zużycia, co może prowadzić do powstawania wysokiego hałasu toczenia opony. Właściwe ciśnienie powietrza pojazdu dla fabrycznie użytych średnic opon znajduje się z reguły na pokrywie wlewu paliwa, w okolicy otwierania drzwi lub w instrukcji obsługi. Naszym zaleceniem jest każdorazowo dostosowywać ciśnienie opony do pełnego obciążenia pojazdu!

Przy zmianie średnicy należy uzyskać wymagane ciśnienie powietrza dla pojazdu, najlepiej od sprzedawcy opon na podstawie dokumentów pojazdu, lub skorzystać z możliwości uzyskania zalecanego ciśnienia powietrza przez serwis producenta opon. W tym przypadku wymagane ciśnienie powietrza może różnić się od ciśnienia powietrza serii wymiarów. Wrazie wątpliwości zalecamy zawsze stosowanie wyższego ciśnienia powietrza aniżeli za niskiego. Wyższe ciśnienie powietrza od zalecanego z reguły nie szkodzi oponie w żadnym wypadku tak jak zbyt niskie, które może prowadzić do niepożądanego ścierania lub uszkodzenia opony. Należy pamiętać o regularnej kontroli ciśnienia powietrza! Ciśnienie powietrza należy zawsze mierzyć w zimnych oponach (możliwie przed jazdą). Dlatego zalecamy wożenie ze sobą do kontroli własnego ciśnieniomierza, najlepiej cyfrowego, dostępnego w handlu za kilka złotych. Podczas jazdy zwiększa się ciśnienie powietrza wskutek wzrostu temperatury, Należy nigdy nie spuszczać powietrza z gorących opon!

Mogą Państwo zażyczyć sobie podania zalecanych wartości ciśnienia powietrza w oponach KUMHO.

3. Należy zwracać uwagę na dobry stan opon!
Należy okresowo kontrolować zewnętrzne uszkodzenia opon spowodowane gwoździami, śrubami, przyczepionymi ciałami obcymi, itp., jak również małe rysy lub uszkodzenia skutkiem przecięcia. Mogą one prowadzić do nagłej lub stopniowej utraty powietrza i poważnych wypadków. Należy możliwie jak najszybciej wymienić uszkodzone opony, względnie dawać je do sprawdzenia doświadczonym sprzedawcom opon.

4. Nie należy jeździć na nieregularnie zużytych oponach!
Nieregularne zużycie opon może być spowodowane różnymi przyczynami. Może za to odpowiadać zbyt niskie cisnienie powietrza lub nieoptymalnie ustawiona geometria osi. Może być to również spowodowane uszkodzonym lub zużytym zawieszeniem kół, łożyskami kół lub amortyzatorami. W takim wypadku należy udać się do warsztatu lub zakładu oponiarskiego.

5. Sprawdzać opony zapasowe (jeżeli takie są).
Należy od czasu do czasu pomyśleć o piątym kole w samochodzie, które tylko w stanie nienagannym i gotowym do pracy może być użyte jako zapasowe w przypadku awarii.